O nás

2AI Partners s.r.o. je spoločnosť so zameraním na prenájom mobilných WC, sanitárnych a priestorových kontajnerov, mobilných oplotení a dopravných značiek. Naša firma ponúka nielen prenájom týchto zariadení, ale aj komplexné služby vrátane dopravy, montáže a demontáže. Sme špecializovaní na dlhodobý aj krátkodobý prenájom.

Firma bola založená v roku 2017 a od tej doby sme získali bohaté skúsenosti v oblasti prenájmu mobilných zariadení. Úspešne sme sa podieľali na mnohých podujatiach, vrátane festivalov, kde sme poskytovali prvotriedne služby pre našich zákazníkov a partnerov.

Naše sídlo sa nachádza v Komárne, čo považujeme za optimálnu lokalitu nielen pre rýchlu a efektívnu obsluhu našich slovenských partnerov, ale aj pre cezhraničnú spoluprácu. Zo začiatku sme sa zameriavali na prenájom mobilných záchodov v regióne, predovšetkým v okresoch: Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Bratislava, Galanta, Senec, Šaľa, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Hlohovec, Trnava a Pezinok. Avšak v priebehu času sme sa rozhodli zvýšiť naše kapacity a tým poskytovať rýchly a efektívny prístup k našim službám v celej Slovenskej republike.

Kladieme dôraz na viacjazyčnú komunikáciu, aby sme prekonali jazykové bariéry pri komunikácii s našimi partnermi. Komunikujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

„Pre našu firmu je najvyššou prioritou spokojná klientela, ktorá s dôverou využíva naše služby nielen jednorazovo, ale opakovane. Neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich služieb s cieľom poskytnúť stály, kvalitný a vysoký štandard služieb. Náš park mobilných WC je neustále obnovovaný a rozširovaný, čo znamená neustály pokrok v úrovni a rozsahu poskytovaných služieb pre našich partnerov.“ – 2AI Partners s.r.o