Prenájom mobilných zariadení

  • Prenájom mobilných WC
  • Prenájom zábran a mobilného oplotenia
  • Prenájom sanitárnych a priestorových kontajnerov
  • Prenájom dopravných značiek – dopravných značení

V rámci prenájmu poskytujeme aj nasledujúce služby:

  • kompletnú údržbu a servis mobilných zariadení
  • dopravu na miesto určenia a odvoz podľa dohody so zákazníkom

Požiadajte o individuálnu cenovú ponuku! Cenová ponuka závisí od miesta/lokality prenájmu, počtu prenajatých kusov, obdobia a dĺžky prenájmu.

Užívatelia našich služieb

  • stavebné firmy, firmy veľkopriemyslu, malí a strední podnikatelia
  • kultúrne a športové podujatia, festivaly, jarmoky, trhy, tábory, pre parkoviská, bufety
  • súkromné párty, rodinné oslavy

Zvoľte si WC Partner!

Sme schopní vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám  – od najmenších objednávok, až po najväčšie podujatia.

Naša firma si kladie dôraz na dodržiavanie hygienických zásad v podobe uskutočňovania PRAVIDELNÝCH SERVISOV.

Zaručujeme našim klientom dôslednosť, vysokú kvalitu a precíznosť pri vykonávaní servisu.

WCPartner | PRENÁJOM MOBILNÝCH WC

O NÁS

WC PARTNER s.r.o. je spoločnosť so zameraním na prenájom mobilných WC, sanitárnych a priestorových kontajnerov, mobilných oplotení a dopravných značiek. Naša firma ponúka nielen prenájom týchto zariadení, ale aj komplexné služby vrátane dopravy, montáže a demontáže. Sme špecializovaní na dlhodobý aj krátkodobý prenájom.

Firma bola založená v roku 2017 a od tej doby sme získali bohaté skúsenosti v oblasti prenájmu mobilných zariadení. Úspešne sme sa podieľali na mnohých podujatiach, vrátane festivalov, kde sme poskytovali prvotriedne služby pre našich zákazníkov a partnerov.

Naše sídlo sa nachádza v Komárne, čo považujeme za optimálnu lokalitu nielen pre rýchlu a efektívnu obsluhu našich slovenských partnerov, ale aj pre cezhraničnú spoluprácu. Zo začiatku sme sa zameriavali na prenájom mobilných záchodov v regióne, predovšetkým v okresoch: Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Bratislava, Galanta, Senec, Šaľa, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Hlohovec, Trnava a Pezinok. Avšak v priebehu času sme sa rozhodli zvýšiť naše kapacity a tým poskytovať rýchly a efektívny prístup k našim službám v celej Slovenskej republike.

Kladieme dôraz na viacjazyčnú komunikáciu, aby sme prekonali jazykové bariéry pri komunikácii s našimi partnermi. Komunikujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

„Pre našu firmu je najvyššou prioritou spokojná klientela, ktorá s dôverou využíva naše služby nielen jednorazovo, ale opakovane. Neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich služieb s cieľom poskytnúť stály, kvalitný a vysoký štandard služieb. Náš park mobilných WC je neustále obnovovaný a rozširovaný, čo znamená neustály pokrok v úrovni a rozsahu poskytovaných služieb pre našich partnerov.“ – WC PARTNER s.r.o

MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Vedenie spoločnosti WC PARTNER s.r.o. tvoria dvaja konatelia s bohatými skúsenosťami v prenájme mobilných zariadení. Sú nielen profesionálnymi členmi tímu, ale zároveň plnia operatívne úlohy s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod firmy. Spoločne sa podieľajú na strategických rozhodnutiach týkajúcich sa významných aktivít, investícií a projektov.

V prípade otázok ohľadne prenájmu mobilných zariadení, poskytovaniu kompletného servisu, prípadne otázok týkajúcich sa administrácie sme vám k dispozícii:

ANDREA VADKERTI

Konateľka spoločnosti

Tel.: +421 918 245 820

E-mail: info@wcpartner.sk

RADKO VADKERTI

Technický riaditeľ

Tel.: +421 915 600 664

E-mail: info@wcpartner.sk

Referencie

Note: Carousel will only load on frontend.

SPRÁVA

KONTAKT

WC PARTNER s.r.o. 

Zavolajte nám v pracovných dňoch, v čase od 08:00 do 15:00

Tel.: +421 918 260 066